Comenius - návštěva Polska

16th March 2011 - Bojszowy - We left Usti before 9am. Our bus driver was great. We stopped when we really needed (restrooms) and we arrived one hour than we expected.

It was about 5 pm when we took our bags and entered modern school in Bojszowy grammar school. We met our peers, had a chat with teachers and left to our host families about one hour later.

We all had dinner, then some of us went for a walk, some went sleep early but all of us had good feeling from the first day in Poland.

 17th March = St. Patrick's Day - expect many green photos

§  8:00 - 9:30 - welcoming and integrating project classes, a tour round our school

§  9:40 - 1:20 - lessons (English, Chemistry. Physics, Maths, PE, Polish)

§  1:30 - a trip to Pszczyna (buffalo farm, sightseeing, free time)

§  3:00 - coming back to host families ( LUNCH AT HOME)

§  8. PM - Project activities---START at SCHOOL ( 8 PM- 6/7 AM)

§  10 PM- 11 PM- SPORT COMPETITION AT THE GYM 

§  AT ABOUT 6/7 AM- GOING HOME FOR BREAKFAST AND SHOWER:)

  

16.března - Bojszowy - Z Ústí jsme odjeli před devátou. Řidič autobusu byl skvělý. Zastavovali jsme jen v nejnutnějších případech a přijeli jsme o hodinu dříve(?) než jsme čekali. 

V 5 odpoledne jsme vzali svoje batohy a vstoupili do moderní školy ve městě Bojszowy. Setkali jsme se s našimi kamarády, povídali si s učiteli a o hodinu později jsme už jeli do našich hostitelských  rodin. 

Povečeřeli jsme, někteří z nás si vyšli na procházku, jiní šli dříve spát, ale všichni jsme měli dobrý pocit z prvního dne v Polsku.

17. březen - Den Sv. Patrika - očekávejte mnoho zelených fotografií

8:00 - 9:30 uvítání a připojení se do projektových hodin, prohlídka školy

9:40 - 13:20 - vyučování (angličtina, chemie, fyzika, matematika, tělocvik, polština)

13:30 - výlet do Pszczyny (býčí farma, prohlídka města, volno)

15:00 - návrat do hostitelských hodin (oběd doma)

20:00 - projektové aktivity - začátek ve škole (20:00 - 6/7 ráno)

22:00 - 23:00 - sportovní soutěž v tělocvičně

v asi 6/7 ráno - jedeme domů na snídani a pod sprchu

 

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)