Výchovné poradenství a prevence

Mgr. Müllnerová Jaroslava - výchovný poradce

Konzultace: dle telefonické dohody nebo mailem

tel: 472 772 622 (sekretariát)  

mullnerova@zsstribrnicka.cz

 

Mgr. Mikšovský Ivo - metodik prevence rizikového chování

Konzultace: dle telefonické dohody nebo mailem

tel: 472 772 622 (sekretariát) 

miksovsky@zsstribrnicka.cz

 

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Karla IV. 348/3, Ústí nad Labem 400 030, tel.:475 532 803, www.pppuk.cz, usti@pppuk.cz

Služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství, pedagogicko-psychologická pomoc při výchově a vzdělávání.

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODBOR SOCIÁLNÍ PREVENCE, ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Velká Hradební 8, Ústí nad Labem 401 00, tel.: 475 241 111 www.usti-nad-labem.cz

Poradenství a pomoc dětem při překonávání nepříznivých životních situací. Ochrana oprávněných zájmů a práv dětí.

 

LINKA BEZPEČÍ

Tel.:116 111, chat.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz

 RODIČOVSKÁ LINKA

Tel.: 840 11 234

 

DIAGNOSTIKA

Novosedlické nám.1, Ústí nad Labem Tel.: 475 531 581, www.diag.cz

Rozbor (i anonymně) vzorku moči v klinické laboratoři.

 

K – CENTRUM

Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 401 00, tel.: 475 210 626

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Užitečné internetové odkazy:

 

www.msmt.cz  www.stredniskoly.cz www.atlasskolstvi.cz 
www.infoabsolovent.cz   www.remesla-uk.cz

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)