Zaměstnanci, třídnictví 

Výuka probíhá podle učebního programu ŠVP Stříbrnická.

 

Vedení školy

Ředitel školy:                                      Mgr. Michal Ševcovic

Statutár. zástupce ředitele:                  Mgr. Petr Heide

Výchovná poradkyně:                          Mgr. Jaroslava Müllnerová

Metodik prevence:                              Mgr. Ivo Mikšovský

Metodik ICT:                                      Mgr. Martin Karhan

 

                                                       

Třídnictví


I.A       Mgr. Eva Hemrová

I.B       Mgr. Dagmar Zárubová

I.C       Mgr. Martina Petýrková

II.A      Mgr. Iveta Cajthamlová

II.B      Mgr. Irena Zemanová

II.C      Mgr. Ivana Dobešová

III.A     Mgr. Zdeňka Kuželová (J)

III.B     Mgr. Hana Klímová (J)

III.C     Mgr. Jarmila Kindlová

IV.A     Mgr. Jaroslava Müllnerová (J)

IV.B     Mgr. Petra Vejlupková

IV.C     Mgr. Hana Hellerová

V.A      Mgr. Soňa Gerychová (J)        

V.B      Mgr. Dana Kratochvílová (J)

V.C      Mgr. Stanislava Čermáková

 

 

VI.A    Mgr. Hana Fialková (J)

VI.B    Mgr. Milan Adámek

VI.C    Mgr. Věra Procházková

VII.A   Mgr. Lenka Gruberová (J)

VII.B   Mgr. Jaroslav Šindler

VII.C   Mgr. Martin Karhan

VIII.A Mgr. Kamila Křížová (J)

VIII.C Mgr. Alexandra Zalabáková

IX.A    Mgr. Radka Gruzovská (J)

IX.B    Mgr. Zdeněk Smetana

Ostatní učitelé

Mgr. Martin Lukaščík, Mgr. Martina Dostálková, Mgr. Anna Kacálková, Mgr. Aleš Novotný, Mgr. Hana Fialková, Mgr. Eva Novotná, Mgr. Michaela Kourková, Mgr. Jakub Ševcovic, Kamila Flemmrová, Mgr. Libuše Macounová, Mgr. Irena Fričová (asistentka pedagoga), Bc. Monika Frydrychová (asistentka pedagoga), Justine M.Sieber (externistka z USA) 

 

Školní družina

Vedoucí ŠD:               Ivana Polášková

Vychovatelky:            Alena Malá, Jindra Svobodová, Lenka Třeštíková, Marcela Michalková

 

Administrativa

Personalistka:              Radka Tíkalová

Ekonomka:                 Eva Kubištová

 

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ:                 Soňa Marková

Kuchařky:                    Dagmar Košťálová, Jaroslava Marešová, Romana Sýkorová, Blanka Prachařová,

                                 Jarmila Krištofová, Markéta Strnadová

 

Údržba, úklid

Školník:                       Luboš Jehlička

Údržbář bazénu:           Jaroslav Košťál

Uklizečky:                    Alena Michelová, Jitka Strnadová, Jana Beseová, Jitka Kittnerová

                                 Kamila Hermanová, Alena Marková  

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)