Informace o školní jídelně

         V souladu s § 164 a 166 zákona č.561/2004Sb., (školský zákon), v platném znění, § 5 vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a dle přílohy č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.,v platném znění, se určuje finanční limit potravin dle věkové skupiny strávníků.

 

Věkové skupiny                               finanční limit

Strávníci       7  -  10 let                            19,-Kč/oběd

Strávníci     11  -  14 let                            21,-Kč/oběd

Strávníci     15 a více let                           22,-Kč/oběd

 

            Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle věkových skupin. V případě onemocnění strávníka lze vydat první den nemoci oběd do přenosných nádob. Po dobu nemoci není nárok na stravování ve školní jídelně. V době nepřítomnosti, z jakéhokoliv důvodu, je povinnost obědy vždy odhlásit. V případě zájmu o stravování, v době nepřítomnosti žáka, bude cena oběda zahrnovat plné náklady na přípravu oběda. 

 

Úhrada stravného

  • bankovním převodem na účet školní jídelny / Česká spořitelna /

číslo účtu : 35 – 882 258 379/ 0800

 

Rodiče vyplní přihlášku na stravování (přihlášku je možné vyzvednout v jídelně nebo stáhnout z webových stránek školy) a následně odevzdají do školní jídelny.

Způsob platby - trvalý příkaz (měsíčně, čtvrtletně) nebo jednorázový příkaz měsíčně.

 

Částka by měla být vždy uhrazena nejdéle k 25. dni na měsíc následující. Vždy musí být uveden variabilní symbol /evidenční číslo žáka/. U sourozenců musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně. Po doručení částky stravného bude mít strávník automaticky obědy přihlášené na celý následující měsíc.

 

  • placení stravného formou hotovostní úhrady

            Dle provozní doby prodeje obědů / řád školní jídelny /. Strávník obdrží doklad o zaplacení.

 

            Každý strávník si musí zakoupit kreditní kartu nebo čip. Karta nebo čip platí po celou dobu školní docházky. Zálohová cena karty je 35,-Kč (čipu 115,-Kč), při ztrátě nebo znehodnocení si musí strávník zakoupit novou kartu nebo čip.

 

            Náhrada za ztrátu karty nebo čipu se neposkytuje. Každý strávník má své konto, a pokud je na kontě dostatečná hotovost, je možné obědy objednat telefonicky nebo e-mailem.

Telefon: 472 775 535, e-mail: jidelna@zsstribrnicka.cz

 

Prodej obědů

a) pondělí,středa,pátek                7:15 -  8:00 hod

b) poslední den v měsíci               6:30  -  8:00 hod

                                                14:00  - 16:00 hod (pouze zadní vchod do jídelny)

            Zakoupení oběda je nutné nejpozději den předem. V době prázdnin nebo ředitelského volna se obědy neprodávají (pouze před zahájením nového školního roku). Nákup obědů na nový měsíc lze uskutečnit již měsíc předem.

 

Odhlášení obědů

            Odhlášení obědů je možné osobně v době od 7:15 - 8:00 hod a od 11:30 - 12:00 hod pro následující den. Odhlášení obědů lze provést i telefonicky (záznamník), případně na e-mail jídelny do 6:30 hod na týž den. Peníze za odhlášené obědy zůstávají strávníkovi na kontě a při dalším zakoupení obědů v hotovosti budou odečteny.  Telefon: 472 775535,  e-mail: jidelna@zsstribrnicka.cz

 

            Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Obědy na svátky, prázdniny a ředitelské volno jsou automaticky odhlášeny. Při placení bankovním převodem bude vyúčtování prováděno 1x ročně po uplynutí školního roku vždy nejpozději do 20. 7. (po dohodě lze převést zůstatek do nového školního roku).

 

Výdej obědů

Žáci, zaměstnanci                             11:45  -  14:00 hod

 

 

V Ústí nad Labem dne: 1.1.2012

 

     Soňa Marková                                                                                Mgr. Michal Ševcovic

vedoucí školní jídelny                                                                                ředitel školy

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)