4.setkání v rámci projektu COMENIUS

05.11.2011 14:43

Ve středu 19. října 2011 dopoledne přistály na Ruzyňském letišti tři španělské učitelky z naší partnerské školy Rivas, Vaciamadrid. Ve stejnou dobu pět polských učitelů a dvanáct děti z polského gymnázia Bojszowy již bylo na cestě do Ústí nad Labem. Po příjezdu ve večerních hodinách se polští žáci rozprchli mezi české rodiny a své nové kamarády. Učitelé se později sešli v centru města při prvním společném setkání.

Čtvrtek, 21.října 2011

Pro učitele z ciziny byla v ranních hodinách připravena prohlídka školy vedená naším panem ředitelem, která byla spojena s náštěvami v několika třídách prvního i druhého stupně. Naši kolegové měli šanci vidět rozdílné metody a styly výuky. Ve stejnou dobu se sešlo 12 českých a stejný počet polských žáků  v multimedialní učebně, kde společně vytvořili po zbytek týdne 'Comenius Class'. Během programu prvního dne měli studenti možnost pracovat na výtvarném projektu, absolvovali hodinu matematiky a fyziky, seznámili se s volnočasovou aktivitou Geocaching v nedalekém parku a zakončili školní vyučování sportovními aktivitami ve školní tělocvičně a bazénu.

Pátek, 22. říjen 2011

V 10 hodin ráno se třída Comenius, doprovázena některými učiteli z ciziny a naší školy, sešla u hlavního vchodu městské ZOO. Během speciálního 2hodinového programu  byly nejlepšími zážitky krmení a fotogragování se slony. V tu dobu zatím tři zástupci z každé partnerské školy představovali společný projekt na Magistrátě města. Po obědě ve školní jídelně jsme se opět společně sešli  na první hodině španělštiny, která byla pro mnohé z nás premiérou. Španělské kantorky učící na prvním stupni zařadily  do velmi pěkné hodiny hodně zpěvu a tance. Se školním prostředím a aktivitami jsme se rozloučili symbolickým zasazením stromu na pozemku školy na počest našeho projektu. Volné odpoledne bylo vyhrazeno  prohlídce města, okolních památek a přírodních krás.

Sobota, 22. října 2011

V tento vskutku mrazivý den jsme podnikli výlet do hlavního města České republiky, do Prahy. Stihli jsme střídání hradních stráží v útrobách Pražského hradu, naštívili jsme katedrálu sv. Víta, prošli jsme Zlatou uličkou - ulička malých domečků z konce 16. století postavených ve stylu manýrismu (mezi renesancí a barokem). Několikrát jsme se vyfotili u zdi věnované Johnu Lennonovi, přešli jsme přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde žáci dostali rozchod a v menších skupinkách se vydali prozkoumávat Prahu na vlastní pěst. Vyvrcholením výletu v Praze byl mohutný sprint a nástup do vlaku jen několik vteřin před odjezdem.

Neděle, 23. října 2011

Tento den naši partneři odjížděli do svých krajin. Po menším zdržení dvou žákyň jsme se naposled rozloučili a naši kamarádi odjeli.

Jsme stále v kontaktu ve skupině věnované tomuto projektu na Facebooku. Pátá a poslední schůzka našeho Comenius projektu je naplánována v Madridu ve Španělsku ve dnech od 17.-20. května 2012. 

 

Fotografie jsou ke shlédnutí v naší fotogalerii.  

Krátké video (~1:00 min) je v galerii mezinárodních videí (další videa během tohoto týdne).

Prosíme též o vyplnění dotazníku účastníka projektu...

 


English version

Comenius Project 'The Great Wonders of Europe' - 4th meeting in Ústí nad Labem

On Wednesday morning November 19, 2011three Spanish teachers from our partner school from Rivas Vacimadrid touched down at Ruzyne airport. At the same time five teachers and twelve students from Bojszowy, Poland were on their way to Usti nad Labem. Polish kids went directly to their Czech host families when teachers met at city centre later on.

Thursday, October 20, 2011

In the morning foreign teachers led by our principal toured thru our school and visited several classes They had a chance to observe different teaching methods and styles. In the same time twelve Polish and their twelve Czech friends gathered in multimedia classroom and created so called 'Comenius Class' for rest of the week. During their first day they worked on Art project, had Maths and Physics lessons went out for Geocaching in nearby park and finished school day with sport activities at school gym and swimming pool.

Friday, October 21, 2011

At 10 am 'Comenius Class' accompanied with some foreign and Czech teachers met in front of ZOO entrance for special tour. Feeding and taking photographs with elephants were without questions best moments of 2hours guided tour. In the same time three representatives from each partner school had meeting with Deputy of Mayor at Municipal Office introducing and promoting our project. After lunch at the school canteen most of experienced the first Spanish lesson, with lot of singing and dancing led by our Spanish colleagues. We ended school activities by planting tree on the school property. For the rest of the day we had free afternoon for exploring our town and local beauties and monuments.  

Saturday, October 22, 2011

This chilling day we spent in Capitol city of the Czech Republic, Prague. We didn't miss changing royal guards in the complex of Prague Castle, visited St.Vitus Cathedral and even walked thru Golden Lane - the street full of small houses built in Mannerism style at the end of the 16th century. Then we crossed Charles Bridge continued to Old Town Square where children got some free time to explore Prague on their own in smaller groups. The end of trip was highlighted by rushing and catching train in last seconds before departure. 

Sunday, October 23, 2011

It was a day when our Comenius friends were leaving back to their homelands. After short delay due two students coming late we hugged our friends for the last time and they left.

But still we are in touch on Facebook group connected to our cooperation. The fifth and last meeting of our Comenius project is set in Madrid, Spain in days (May 17 - May 20 2012) 

Photographies can be found in our photogallery.

A short video (~1:00 min) can be found here.  (More videos later this week.)

A questionnaire for the participants of the project...

Zpět

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)