Postup na republikové finále ve sportovní gymnastice

05.04.2011 07:35

Děvčatům IX.ročníku Iryně Deket, Viktorce Kostelecké a Šárce Berkové se podařil krásný úspěch v krajském finále ve sportovní gymnastice družstev ve IV. kategorii. Dívky obsadily 2. místo a postupují tak na republikové finále do Liberce.

Soutěží se v sestavách na hrazdě, v akrobacii a přeskoku. Protože děvčata se ve svém volném čase sportovní gymnastice nevěnují, považujeme účast na republikovém finále za velký úspěch,

Svým přístupem, pílí, častou a úspěšnou reprezentací školy můžou být mladším sportovkyním velkým vzorem.

Za svůj výkon mají náš obdiv a poděkování.

Fotogalerie zde

Mgr. Kamila Křížová

učitelka tělesné výchovy

Zpět

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)