Výše úhrady za stravování od 1. 1. 2012

08.11.2011 06:23

 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. (107/2008 Sb.)., která udává finanční limity na nákup potravin.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle jednotlivých skupin.
 
Věkové skupiny: Finanční limit:
                                                Strávníci 7 – 10 let 19,- Kč/oběd
                                                Strávníci 11 – 14 let 21,- Kč/oběd
                                                Strávníci 15 let a více 22,- Kč/oběd
Soňa Marková
vedoucí ŠJ
Zpět

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)