Mgr. Martin Karhan

Email: karhan@zsstribrnicka.cz

Sídlo: pavilon C

Místnost: kabinet zeměpisu, 2. patro, č.dv. C10

Třídní učitel : třída 9.B

 

Matematika

Probrané učivo:

  • Lomené výrazy (sčítání a odčítání)
  • Lomené výrazy (násobení a dělení)
  • Rovnice s jednou neznámou ve jmenovateli 

Probíráme:

  • Soustavy dvou rovnic 
Dosazovací metoda výuka   stáhnout/otevřít
Sčítací metoda výuka   stáhnout/otevřít
Příklady na procvičování procvičování výsledky stáhnout/otevřít
Příklad týdne     stáhnout/otevřít
  •  slovní úlohy
Příklady na procvičování procvičování              stáhnout/otevřít
Příklady na procvičování procvičování    stáhnout/otevřít
       

 

Co nás čeká:

  • Funkce 

 

 

Základní znalosti z matematiky

Základní znalosti z matematiky - 8. ročník stáhnout/otevřít
Základní znalosti z matematiky - 9. ročník stáhnout/otevřít
Domácí úkol pro 9.D  stáhnout

 

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)