Na ZŠ Stříbrnická žáci nezahálejí

26.01.2012 21:00

        Malebné souznění hudebních nástrojů vystupujících žákyň ze školního kroužku hry na zobcovou flétnu přilákalo do Informačního střediska města Ústí nad Labem nemalou skupinu zvědavých návštěvníků. Jednalo se o zahájení výstavy žákovských prací v této galerii na Mírovém náměstí. Hned první den se sešla necelá stovka návštěvníků, kteří si po zahajovacím projevu ředitele školy prohlédli zajímavou výstavku žákovských prací. Skupina pedagogů ZŠ Stříbrnická vedená Mgr. Hanou Klímovou vybrala z bohatého fondu žákovských prací reprezentativní vzorek výtvarných dílek tak, aby byla předvedena co největší část výtvarných technik. Základním tématem žákovských prací je Naše město a svět kolem něj očima dětí ZŠ Stříbrnická.  Akce probíhá v galerii Informačního střediska města Ústí nad Labem od 16. 1. do 31.1. 2012. Ředitel školy Mgr. Michal Ševcovic sdělil, že pro aktivitu těchto nadaných žáků při výuce je nutné vytvořit a udržovat ve třídě a celé škole tvůrčí a bezpečnou atmosféru. Je nutné pracovat s celým kolektivem a žáky s výraznými úspěchy prezentovat jako vzory hodné následování.

Má Vaše škola nějaký speciální program pro práci s talentovanými dětmi?                                 

    Ano, například jazykově nadané děti u nás mohou studovat ve výběrových jazykových třídách s náročnější a širší výukou jazyků. Mohou se pod vedením pedagogů připravovat a účastnit předmětových, oborových a sportovních soutěží.

 Pracujete nějak intenzivněji s talentovanými žáky?

    Výrazně talentované děti se snažíme včas identifikovat a umožňujeme jim zapojení do školních a mimoškolních soutěží a oborových olympiád, na které je připravujeme. Mohou se zapojit do pestré palety mimoškolních aktivit a projektů, například aktuálně do mezinárodního projektu COMENIUS nebo mezinárodního projektu zaměřeného na společnou historii ČR a SRN s názvem „Reise in die Vergangenheit - Cesta do minulosti“.  Vybraní žáci se zapojují do studijního zájezdu v rámci eTwinningového projektu s partnerskou školou z Dánska.

    Ne náhodou žáci naší školy opakovaně vystupovali v České televizi a několikrát uspěli v celorepublikové konkurenci v tematických soutěžích, například Videopohlednice z mého města nebo Archa Evropy. Sestřih z akcí lze také shlédnout na probíhající výstavě.     Pravidelně pořádáme okresní kolo Pythagoriády společně s DDM Ústí nad Labem a spolupracujeme s katedrou aplikovaných disciplín FVTM UJEP, řada našich žáků absolvovala TEEN AGE UNIVERSITY. Začátkem prosince se tito žáci v rámci odpolední dobrovolné aktivity zapojili do mezinárodní soutěže s univerzitou z USA DUKE. Aktuálním úspěchem je pro nás první a třetí místo našich žáků v krajské Logické olympiádě podporované MENSOU ČR.

Více na www.zsstribrnicka.cz.

Fotogalerie

Ředitel ZŠ Stříbrnická Mgr. Michal Ševcovic

Zpět

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)