Základní informace

Školní vyučování

1. pololetí                    

2. pololetí                    

 

Pedagogické rady
                                      Úvodní - 1. část
                                    Úvodní - 2. část 
                                        mimořádná
                                         čtvrtletní
                                          1. pololetí
                                           čtvrtletní
                                         2. pololetí
                                         závěrečná

 Provozní porady

Podle potřeby - 

 

Třídní schůzky

 - společná

 - společná

 - společná

 - společná

I.st. od 17:45

II. st. od 17:15

V případě potřeby další schůzky i v jiném termínu.

 

 Třídní důvěrníci (SRPDŠ)

 ve sborovně školy

 ve sborovně školy

 

Prázdniny

Podzimní:            

Vánoční:             

Pololetní:                               

Jarní:                 

Velikonoční:       

Hlavní:               

 

Zápis do prvních tříd, den otevřených dveří

Den otevřených dveří je spojený se zápisem!

 

 

 

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)