Základní informace

Ředitel školy:                        Mgr. Michal Ševcovic

Zřizovatel:                             Statutární město Ústí nad Labem

Organizační složky:                Základní škola, školní družina, školní jídelna

Počet žáků základní školy:     583

Počet tříd:                             26

Počet žáků v družině:            175

 

Co u nás najdete:

 • výuku cizího jazyka od 1. třídy

 • rozšířenou výuku cizího jazyka od 3. ročníku, další cizí jazyk od 6. třídy

 • možnost přestupu žáka do třídy s rozšířenou výukou cizího jazyka po 5. ročníku

 • zapojení rodilého mluvčího AJ do výuky

 • školní plavecký bazén

 • školní sportovní areál

 • několik učeben s interaktivní tabulí

 • kvalitně vybavené počítačové a multimediální učebny

 • bezpečné zázemí dětí ve školní družině s kapacitou 175 dětí

 • tým kvalitních učitelů, kteří usilují o další vzdělávání ve svém oboru

 • řadu mimoškolních aktivit jako jsou kroužky, výlety, exkurze, zahraniční zájezdy

 • aktivní mezinárodní spolupráci se školami v Dánsku, SRN, Polsku a ve Španělsku 

 • kvalitní přípravu pro středoškolské studium a následnou vysokou úspěšnost většiny našich absolventů na SŠ

 

Kdo jsme ?

Naše škola je společenství dětí, jejich rodičů, pedagogických pracovníků a přátel školy. Naším hlavním cílem je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání. Soustředíme se na rozvoj dovedností a znalostí, které jsou nutné pro člověka žijícího v srdci Evropy.

 

Z historie:

 • škola slavnostně otevřena roku 1982
 • od roku 1995 je škola zařazena v seznamu škol s rozšířeným vyučováním jazyků
 • podrobné informace o historii

  

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)