Nabídka kroužků  2011/2012

Nabídka školních kroužků na školní rok 2012/2013

 

      Název kroužku                                          Vedoucí                       Dotace   Umístění    Den/čas 

 

       
         

 

Poplatek za kroužky: 
  •  poplatek činí 400,- Kč/pololetí (za období 1. 2. 2012 – 31. 5. 2012); všechny kroužky jsou placené bez výjimky
  •  v případě nepředvídatelné okolnosti (dlouhodobá nemoc žáka nebo vedoucího kroužku apod.) může  být poplatek (jeho poměrná část) vrácen na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a po schválení ředitelem školy
 
Ostatní informace:
  •  kroužek bude probíhat vždy v uvedeném termínu a čase - jiný termín si může domluvit vedoucí kroužku s žáky za podmínky, že s dostatečným předstihem a prokazatelným způsobem seznámí se změnou i zákonné zástupce žáků
  •  vedoucí kroužku si dohodne jasná pravidla o průběhu kroužku (místo, uschování věcí apod.)
  •  vedoucí kroužku je vždy povinen informovat žáky (zákonné zástupce) o případném odpadnutí kroužku 
  •  další změny jsou možné v případě výrazného poklesu zájmu žáků i v průběhu školního roku
  •  další podrobnější informace vždy podá vedoucí příslušného kroužku
  •  v případě jakýchkoliv nejasností je možné se rovněž obracet na zástupce ředitele pro vzdělávání (Mgr. Petr Heide) nebo přímo na ředitele školy.
 
        V Ústí nad Labem 1. 2. 2012                                                         Mgr. Michal Ševcovic
                                                                                                                  ředitel školy

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)