Téma práce ve WORDU :

NAŠE MĚSTO    

 

délka práce : 1 strana A4 (jeden list papíru ve wordu)

 

co bude stránka obsahovat :

1) nadpis ve WordArtu

2) text - STYL textu: bez mezer, Font : TAHOMA, velikost 11px, zarovnání na střed, délka textu - 3/4 strany, řádkování 1,15

3) nadpisy k odstavcům - Font : Arial Black, velikost 14px, tučně, zelená barva

4) 2 nebo 3 obrázky : umistěné v textu, obtékání těsné a obdélník

5) bodový seznam : alespoň 4 body ..., s nadpisem Jak se k nám dostanete, kurzíva

6) číselný seznam : alespoň 5 bodů..., s nadpisem památky našeho města (seřazené podle abecedy od Z do A)

7) ulož svou práci na plochu se svým jménem (třeba Rom.docx) a odešli mailem na lukascik@zsstribrnicka.cz

Vyhledávání

lp.2009 v.1.0.07 (20110316)